İlkelerimiz

  • Gizlilik: Artvin Çoruh Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, özel gereksinimli olduğunu bildiren öğrencinin kimliğini, durumunu kendisinin izni alınmadan başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.

 

  • Gönüllülük: Artvin Çoruh Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü öğrencilerin özel gereksinimlerini bildirmeleri için fırsatlar yaratır, ancak Birim’e başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencilerin gönüllü olması esastır.

 

  • Saygı: Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, özel gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir. Özel gereksinimli öğrencilerden gelen öneri ve eleştirileri dikkate alır.

 

  • Ekip Çalışması: Artvin Çoruh Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü öğrencilerin akademik yaşantı süreçlerinde öğrencinin bireysel durumuna göre kolaylaştırıcı öğrenme ve değerlendirme çözümleri üretmede ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.

 

  • Erişilebilirlik: Artvin Çoruh Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü özel gereksinimli öğrencilerin üniversitenin tüm alanlarına erişebilmesini sağlamak için üniversitenin ilgili diğer tüm birimleriyle birlikte çalışır.

 

  • Sorumluluk: Artvin Çoruh Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, özel gereksinimli öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımlarını sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak için hizmet vermekle sorumludur, bunun yanında sürecin işlemesinde Birim’e başvuran öğrenciler de bireysel sorumluluğa sahiptir.