Sınav Uyarlamaları

Özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için sınav uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır:

  • Ayrı ortamda sınav uygulaması
  • Yardımcı araçlarla sınava girmek (işitme cihazı, teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.)
  • Sınavlarda ek süre vermek
  • Büyük puntolu dökümalar hazırlamak
  • Braille sınav dökümanı hazırlamak
  • Erişilebilir sınıflarda sınava girmek
  • Öğrencilerin özel gereksinim durumlarına bağlı olarak (işitme, görme, zihin, konuşma yetersizlikleri gibi) sınav içeriklerinin sunumunda uyarlamalar yapılır (yazılı, sözlü, performansa dayalı gibi)