Gönüllü Öğrenci Desteği

Özel gereksinimli öğrencilerimize gerekli görüldüğü durumlarda ve imkanlar dahilinde ders çalışma konusunda gönüllü öğrenci destek hizmeti verilebilir.

  • Gönüllü öğrencinin, özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü alanla ilişkili olmasına dikkat edilir.
  • Gönüllü öğrenci özel gereksinimli öğrencilere gerekli durumlarda derslerde kullanılan film, video gibi görsele dayalı eğitsel materyallerde sesli betimleme hizmeti sağlar.
  • Koordinatörlük, özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilen gönüllü öğrencilerin verecekleri destek hizmetini koordine eder.