Birim Sorumluları

Birim Sorumluları

Birim Birim Sorumlusu Görev Başlangıç Tarihi Görev Bitiş Tarihi İletişim
Arhavi Meslek YO Öğr. Gör. Dr. Burcu Kıvılcım 20.11.2020 20.11.2023 burcukivilcimartvin.edu.tr
Artvin MYO Öğr. Gör. Merve Pınar 20.11.2020 20.11.2023 mervepinarartvin.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor YO Dr. Öğr. Üyesi Meziyet Taşçı 30.09.2020 30.09.2023 mtasciartvin.edu.tr
Borçka MYO Öğr. Gör. Emine Ataman 23.11.2020 23.11.2023 emineatamanartvin.edu.tr
Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Mustafa Ceylan 23.11.2020 23.11.2023 mceylanartvin.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Arş. Gör. Elif Nur Anbar 20.11.2020 20.11.2023 elifnurartvin.edu.tr
Hopa İİBF Dr. Öğr. Üyesi Derya Deviner Erguvan 23.11.2020 23.11.2023 devinererguvan@artvin.edu.tr
Hopa MYO Öğr. Gör. Reyhan Yıldız 23.11.2020 23.11.2023 reyhan.cilartvin.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şule Eraslan 16.01.2020 16.01.2023 suleeraslanartvin.edu.tr
İşletme Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Kara 24.11.2020 24.11.2023 tkaraartvin.edu.tr
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Afacan 20.11.2020 20.11.2023 kemalafacan@artvin.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Ayşe Yavuz Özalp  20.11.2020 20.11.2023 ayavuzozalpartvin.edu.tr
Orman Fakültesi Arş. Gör. Enis Küçük 24.11.2020 24.11.2023 eniskucukartvin.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Amine Terzi 20.09.2021 20.09.2024 deniz.amineartvin.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Gamze Akay 23.11.2020 23.11.2023 gamzeakay_25artvin.edu.tr
Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğr. Gör. Emre Belge 20.11.2020 20.11.2023 emrebelgeartvin.edu.tr
Şavşat MYO Öğr. Gör. Şerife Köleoğlu 23.11.2020 23.11.2023 skoleogluartvin.edu.tr
Uygulamalı Bilimler YO Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çayır 20.11.2020 20.11.2023 mustafacayirartvin.edu.tr