Akademik Uyarlamalar

Özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için ders öncesinde, derste ve/veya ders sonrasında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Ders izlenceleri tercihe göre yazılı ve/veya elektronik formatta ve/veya kabartma alfabe (Braille) ile hazırlanabilir.
  • Görme yetersizliği olan öğrencilerin işlenen dersleri öğretim elemanın izni ve bilgisi dâhilinde, ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir.
  • Özel gereksinimli öğrencinin, öğretim elemanının izniyle, dersi takip edebilmesi için gerekli yardımcı materyallerle derse veya diğer uygulamalara girmesi sağlanır.
  • Özel gereksinimli öğrencilerin talebi ile dersten en az 48 saat önce hazırlanan ders notları ve sunumlarının  “Taşınabilir Kitap Okuma Makinesi” vasıtasıyla seslendirilmesi, elektronik formata dönüştürülmesi ve/veya kabartma alfabe (Braille) baskısının alınması sağlanır.
  • Ders kitaplarının elektronik formatları, ses kayıtları veya Braille alfabe ile basımı sağlanır.