Not Tutucu Hizmeti

İhtiyaç duyulması halinde özel gereksinimli öğrenciler için derslerde not tutabilecek öğrenciler görevlendirilmektedir. Tutulan notlar özel gereksinimli öğrencilere 24 saat içinde yazılı ve/veya elektronik formatta ulaştırılır. Not tutmak için görevlendirilecek öğrencilerde gönüllülük esas alınır. Gönüllü öğrenci bulunamadığı durumlarda kısmi zamanlı çalışanlar arasından isteyen öğrenciler görevlendirilebilir.