Personel


Engelsiz Birim Koordinatörlüğü

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince "Yükseköğretim kurumları tarafından bir rektör yardımcısı sorumluluğunda, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek, ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, Genel Sekreterliğe bağlı engelli öğrenci birimi oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir". Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı tavsiye kararı uyarınca birime koordinatör atanır.

 

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Kemal AFACAN (Eğitim Fakültesi- Özel Eğitim Bölümü)

 

Komisyon

Sıra  Adı Soyadı Birimi Görevi
1 Prof. Dr. Hüseyin PEKER Rektör Yardımcısı Başkan 
2 Doç. Dr. Ayşe Yavuz ÖZALP Mühendislik Fakültesi Üye
3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY Fen Bilimleri Enstitüsü Üye
4 Dr. Öğr. Üyesi Zemzem YÜCETÜRK   Sosyal  Bilimler Enstitüsü Üye
5 Dr. Öğr. Üyesi Derya Deviner ERGUVAN  Hopa İİBF Üye
6 Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Fen Edebiyat Fakültesi Üye
7 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANSIZ Eğitim Fakültesi Üye
8 Dr. Öğr. Üyesi Şule ERASLAN İlahiyat Fakültesi Üye
9 Öğr. Gör. Nuray Gürsel GÜMÜŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Üye
10 Öğr. Gör. Nesrin ALINMAZ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Üye
11 Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ Hopa Meslek Yüksekokulu Üye
12 Öğr. Gör. Mustafa ÖZDEMİR Arhavi Meslek Yüksekokulu Üye
13 Mehmet ÖZDEMİR Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V. Üye
14 Sabri YAVUZ Öğrenci Daire Başkanlığı İşleri Şube Müdürü V. Üye
15 Serdar ÖZDEN Yapı İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü  Üye