Başvuru ve İşleyiş


Başvuru ve İşleyiş Adımları

1. Bireyselleştirilmiş Destek Başvuru ve Akademik Uyarlama Formunun öğrenci tarafından doldurulması

2. Öğrencinin öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Enstitüye doldurulan form ile başvuru yapması

3. Fakülte/MYO/Enstitünün gelen başvuruyu Birim Sorumlusuna değerlendirmek için göndermesi

4. Birim sorumlusunun Fakülte/MYO/Enstitüye görüşünü dilekçe ile belirtmesi ve Koordinatörlüğü karar ile ilgili bilgilendirmesi

5. Fakülte/MYO/Enstitünün kararı öğrencinin dersine giren ilgili öğretim elemanları ve öğrenciye bildirmesi